Innotiimi

Hva vi gjør

Vi involverer oss i organisasjoner og deres medarbeidere for å utvikle nye måter å jobbe på. Først og fremst skjer dette i områdene Innovasjon, Team-utvikling, Endringsprosesser, Lederutvikling og Møte-effektivisering.

Vi har spesialkompetanse på å drive de tidlige stegene i Innovasjons-prosesser hvor de første ideene blir unnfanget. Vår kompetanse ligger i å involvere og organisere mennesker i prosessen foruten å ha med verktøy som støtter prosessen.

Å få til virkelige endringer er noe vi er eksperter på. Studier viser at det er de mest ambisiøse endringsprogrammene som mislykkes; av den grunn bringer vi nøkkelpersonene i organisasjonen sammen for å planlegge og implementere endringen. Skal man endre menneskers tankegang og aksjoner fordrer dette at ulike interessenter forstår planen. Dette kan bare skje i prosesser hvor menneskene selv opplever planene som viktige for dem selv.

Størstedelen av arbeidet som utføres i organisasjoner i dag skjer gjennom teamarbeid. Vi har spesialister på teamutvikling i alle lag i organisasjoner. Det er klare forskjeller i fremgangsmåten for utvikling av produksjonsteam, ledelsesteam eller virtuelle prosjekt team, men det finnes også likheter i det å skape klarhet i situasjonen og tillit mellom mennesker i gruppen. Teamutvikling virker sjelden uten at også ledelsesutvikling finner sted.

Vertikal ledelse handler om å gi svar, skape systemer og kontrollere fakta. Horisontal ledelse handler om å stille gode spørsmål, skape fellesskaps-følelse og gi arbeidet mening. Innotiimi er gode på å utvikle denne type lederskap hvor dialogen er sentral. Vi har utviklet enkle og praktiske verktøy for ledere som ønsker å gå denne veien.

Studier viser at en av de største kildene til tidssløsing og frustrasjon i arbeidslivet er dårlige møter. Meningsfulle møter krever gode støttesystemer, tydelig mål for møtet, agenda, metoder som passer for ulike møtestyper, god møteledelse og god oppfølging etter møtet. Innotiimi har utviklet flere møte-verktøy og -prosesser for forskjellige formål og har omfattende erfaring i å utvikle møter i organisasjoner inkludert virtuelle møter.