Innotiimi

Hvem vi er

Innotiimi har sine røtter i innovasjonsarbeid noe som gjenspeiles i vårt firmanavn. Innotiimi ble grunnlagt i Finland i 1984 og hovedideen var å finne måter å frigjøre kreativitet på. Siden den gang har vi fortløpende utviklet arbeidslivet hos våre kunder.

Innotiimi's konsulenter har lang erfaring i å tilrettelegge for utvikling på så vel det organisatorisk som det personlige plan. Vår inkluderende tilnærming skaper forståelse, inspirerer til entusiasme og bidrar til forpliktelse til nye organisasjonsmodeller.

Innotiimi er kjent for å være dyktige til å skape endringer som er praktisk anvendbare. Vi ser på endring som fornyende og lærende prosesser som vi vurderer fortløpende.

Vi forplikter oss til Innotiimi's verdier og utvikling. De innspill som kommer fra våre konsulenter er personlige og positive. Vår tilnærming er menneske-orientert.

For oss betyr organisasjoner med høy ytelse et inspirerende og livlig felleskap hvor menneskene er med i prosessen med å lede organisasjonen til høyere ytelse og derved vedvarende vekst og lønnsomhet.

Vår misjon er å frigjøre og fokusere gruppe-energi.

Vår visjon er at vi, som en internasjonalt fokusert gruppe med sterke fagfolk, endrer arbeidslivet i samarbeid med våre kunder.