Innotiimi

En karriere i Innotiimi

Vi gjør det sammen

Innotiimi er en foregangsbedrift når det gjelder involverende måter å arbeide på. Vi har fasilitert titusener av organisatoriske endringer - én om gangen - i samspill med mennesker.

Vi arbeider i team i tett samarbeid med våre kunder. Vi utvikler og fornyer organisasjoner ved å involvere mennesker.

Vi søker etter motiverte, inspirerende og erfarne folk til å bli Innotiimi. Hos oss får du sjansen til å gjøre suksess sammen med andre mennesker.

Kontakt oss dersom du vil ha nye opplevelser av suksess i et kreativt arbeidsmiljø!

Jan Sølvberg
jan.solvberg@innotiimi.com
+47 48 22 71 71