Innotiimi

GruppExpo - en effektiv och involverande arbetsmetod

GruppExpo - en effektiv och involverande arbetsmetod

Veikko Mantere

"Varför har vi inte tidigare genomfört grupparbeten på detta sätt?" GruppExpo blir ofta en positiv överaskning. Detta involverande sätt att arbete är ett stöd för det moderna ledarskapet. Med GruppExpometodens hjälp kan möten med mellan sex och tvåhundra deltagare behandla flera saker samtidigt på ett effektivt sätt. Metoden entusiasmerar deltagarna att fundera igenom de ämnen som ska behandlas. Den klara strukturen i GruppExpo gör det lätt att ur en stor mängd idéer utkristallisera den optimala gemensamma uppfattningen. Deltagarnas sakkunskap förädlas till ett slutresultat som de kan förbinda sig till.

GruppExpo bygger på Innotiimis tjugofemåriga erfarenhet av hur grupper fungerar. Oavhängiga marknadsundersökningar visar att Innotiimi har gjort sig ett namn när det handlar om att genomföra förändringar i storföretag. GruppExpo är ett av de centrala arbetssätten då Innotiimis konsulter tillsammans med personalen åstadkommer förändring hos sina kundföretag. I GruppExpo kombineras kreativitet, struktur, involvering och principerna för inlärning via gemensamma aktivitet.

Med GruppExpo kan du på ett bättre sätt göra strategier och handlingsplaner, utveckla processer och system eller behandla värderingar. Metoden hjälper dig att få fram svar på de frågor du vill och att få till stånd bättre avdelnings- och projektmöten eller kundträffar. Och du kan få en ny situation på t.ex. fullmäktigeseminarier eller teamutvecklingsmöten. Arbetsmetoden kommer också till sin rätt i mångkulturella sammanhang.

Metoden har i huvudsak utvecklats av författaren till denna bok, Veikko Mantere, som sedan 1986 utvecklat och tillämpat grupparbetsmedotik. Veikko Mantere har också verkat som vd för Innotiimi Oy i enlighet med företagens princip om roterande ledarskap. I sin bok beskriver han hur och varför metoden fungerar samt ger gott om praktiska exempel.

B ilda funderingsgrupper
E gna tankar
S ummera
K omplettera i tvärgrupper
E nigt bedömningspar
D ela ansvaret

Pris: 56.00 €

Buy now

« Föregående