Innotiimi

OPERA - ett verktyg för effektiva arbetsmöten

OPERA - ett verktyg för effektiva arbetsmöten

Kari Helin, Tommi Gustafsson

I finska organisationer har man lyckats genomföra många svåra förändringar med stöd av metoder som aktiverar medarbetarna bättre. Ett centralt verktyg är Opera – en processmetod med bakgrund i kreativ problemlösning som föddes utifrån ett behov av att effektivt kunna jämka samman olika tankesätt.

Kari Helin och Tommi Gustafsson, som en längre tid har utvecklat och använt Opera, berättar i den här boken om idéer och principer som mötesprocessen baserar sig på samt om vissa av de bästa tillämpningarna för den. Flera praktiska exempel ingår.

En chef berättar om sitt första Opera-möte: “Vi fick på några minuter en hel mängd olika förslag. De pratsamma lyssnade bättre och de tysta deltagarna aktiverades mer än vanligt. Vi hittade en gemensam lösning förvånansvärt lätt. Det är svårt att förstå att vår grupp fungerade så mycket bättre bara för att vi ändrade den vanliga diskussionen genom Opera”.

Pris: 43.00 €

Buy now

« Föregående