Innotiimi

OPERA - En guide för effektivare arbetsmöten

OPERA - En guide för effektivare arbetsmöten

Teamarbete, engagerande ledarskap, lärande organisation, verklig förändring, transparanta processer... Begrepp som många pratar om men som i realiteten är svårare att leva upp till. Det vardagliga arbetet med sina vanliga möten och invandra arbetssätt inne bär oftast att det bara är litet som förändras i verkliheten.

OPERA är ett nytt, annorlunda och effektivare arbetssätt, som hjälper dig att komma fram till en verklig förändring. Med hjälp av OPERA, en arbetsmetod som har utvecklats i Finland, kan du på ett enklare sätt frigöra gemenskapsenergi och rikta det till det verkliga behovet.

I den här boken beskrivs du hur du kan använda OPERA för att öka delaktigheten och effektivisera möten. Med hjälp av tydliga instruktioner kommer läsaren att kunna tillämpa OPERA i många olika vardagssituationer. I boken står det vad du ska göra, hur du gör och varför det lönar sig att göra på det sättet.

Boken riktar sig speciellt till dig som leder möten. OPERA metoden har du dock nytta av i alla situationer där människor arbetar tillsammans.

Pris: 92.00 €

Buy now

« Föregående