Innotiimi

Tag: OPERA-metoden

Kvalitetsmagasinet maj 2010

Kvalitetsmagasinet maj 2010Intervju om möten och mötesekonomi (...)

» Läs mer


OPERA i Thailand

OPERA i Thailand"Kooperation utan gränser" i Sverige har tagit OPERA-metoden till Thailand (...)

» Läs mer


Utveckling av idéer för projekt

Utveckling av idéer för projektInom Leader-Sjuhärad erbjudas OPERA-metoden som ett stöd för att utveckla projektidéer (...)

» Läs mer


Lokal utvecklingsplanering

Lokal utvecklingsplaneringOPERA-metoden passar bra i olika formar av utvecklings- och planeringsarbete när du vill involvera medborgare (...)

» Läs mer


Lokal utvecklingsplanering

 Lokal utvecklingsplanering"Hela Sverige ska leva" beskriver olika exempel för lokal utvecklingsplanering. I Norabygden har man använt sig av metoden Innotiimi®OPERA.Läs mer om arbetet med den lokala utvecklingsplanen i "Nora-bygden" genom att "klicka här""Genom att utveckla en dialog med medborgargrupperoch ge dessa möjligheter att själva påverka sin livssituation får (...)

» Läs mer


Innotiimi®OPERA

Innotiimi®OPERA Innotiimi®OPERA är ett dialogbaserat mötes- och processverktyg som på ett effektivt sätt stödjer dig som ledare/konsult/projekt- och processledare i ditt arbete. Operametoden används när en grupp behöver samtala om en viktig fråga och få med synpunkter från alla i gruppen. (...)

» Läs mer


"Söderhamn vill ta ton med opera"

I Kulturens hus diskuterades under torsdagskvällen med stöd av operametoden vilken betydelse/roll idrottsföreningarna har i ett framtida Söderhamn. (...)

» Läs mer


Möten för alla...

Möten för alla...Innotiimi har utvecklat olika typer av involverande mötesmetoder som kan användas i en mångfald av situationer. Skilda typer av möten kräver olika metoder för att tillgodose syftet med mötet. Ett möte vars syfte är att skapa samsyn kring en fråga bör ha en sorts struktur medan ett möte som är till för att generera innovativa idéer bör ha en annan. Vi kan hjälpa dig att utveckla (...)

» Läs mer


Verktyg för medborgarmedverkan

Verktyg för medborgarmedverkanMedborgare vill vara med och ta ansvar för sitt eget liv (...)

» Läs mer


OPERA i Bolivia

OPERA i BoliviaI Bolivia i Cochabamba har vi (Bosse och Eva) använt oss av OPERA-metoden vid flera tillfällen i vårt arbete med utvecklingen av sociala arbetskooperativ. Sociala arbetskooperativ där människor med funktionshinder driver sociala företag tillsammans. (...)

» Läs mer


Användningsområden för OPERA

Våra kunder och vi själva använder mötesmetoden Innotiimi®OPERA i många olika sammanhang, här följer några exempel: Implementering av värderingar eller strategier  Definiera begrepp; vad betyder det för oss Handlingsplaner för att uppnå mål Idéer på förbättringsområden Involvera intressenter Ta fram indikatorer (...)

» Läs mer


Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningarHär nedan presenteras aktuella utbildningsdatum. För mer information kontakta resp. kontaktperson. Om intresse finns för andra utbildningsinsatser kan detta offereras utifrån behov och önskemål. Vi anordnar utbildningar och utvecklande workshop inom områdena Meningsfulla möten, Ledarskap, Teamutveckling, Inovation och Förändringsprocesser (...)

» Läs mer


Innovation och förnyelse

Innovation och förnyelseVi erbjuder facilitering och utbildning i Innovationsprocesser.  Ordet innovation betyder förnyelseoch kommer från latinets innovare Framgångsrika team är ofta de som har en strategi och ledarstil som inspirerar till kreativitet och utveckling. Innovationsarbete är ett strategiskt val och kräver utveckling av arbetsprocesser, ledning och medarbetare. (...)

» Läs mer


Innotiimi®OPERA produktblad

Innotiimi®OPERA produktblad Lär gärna mer om OPERA-metoden i vårt produktblad (...)

» Läs mer


OPERA och E-mötessystem

OPERA och E-mötessystemI en studie om E-mötessystem redovisas tankar om distansmöten och OPERA-metoden ses som ett generiskt möteskoncept med många fördelar. (...)

» Läs mer


E-mötessystem och Innotiimi®OPERA

E-mötessystem och Innotiimi®OPERAEn delstudie har genomförts som redovisar en testning av fyra e-mötessystem på olika funktions-områden i relation till mötesmetoden Innotiimi®OPERA. (...)

» Läs mer


"Rural Voice" valde OPERA

Projektet "Rural Voice" inom programmet Europe for Citizens valde Innotiimi®OPERA som arbetsmetod. (...)

» Läs mer


Resfria möten

Resfria mötenÖka effektiviteten och spar på resurserna genom resfria möten (...)

» Läs mer


Olika personlighetstyper

Olika personlighetstyperVill ni förbättra och utveckla er kommunikation och ert samarbete? Med stöd av vår uppskattade analysmodell ger vi dig möjligheten att förstå dig själv och dina kollegor bättre. (...)

» Läs mer


Meningsfulla möten

Meningsfulla möten Ett meningsfullt möte är för mig ett möte som man pratar gott om. (...)

» Läs mer


Effektiv mötesmetodik

Effektiv mötesmetodikVi tillhandahåller utbildningar och faciliterar möten och processer. (...)

» Läs mer


Facilitering av möten på distans

Facilitering av möten på distansMånga företag och organisationer har i sin miljöpolicy inskrivet att fysiska möten ska bytas ut mot distansmöten i de fall det är möjligt (...)

» Läs mer


Öppna OPERA-utbildningar i höst

Den 14-15 november 2011 inbjuder vi till en öppen grundutbildning i metoden Innotiimi®OPERA (Steg 1) i Göteborg  Nedan några citat från vår kunder:Tryggt klimat där ingen känner sig utsatt eller tvingad att delta, men ändå involveras allaAtt de är demokratiska och att alla på så sätt kan komma till tals Tar hänsyn till olika personligheterStörre chans att alla känner (...)

» Läs mer


OPERA-utbildningar i december

OPERA-utbildningar i decemberInnotiimi håller öppna OPERA-utbildninagar i Göteborg i december. Välkommen med din anmälan! (...)

» Läs mer


OPERA Steg II den 2 april

OPERA Steg II den 2 aprilFör dig som vill utvecklas i rollen som facilitator och processledare kan vi rekommendera våra utbildningar i våra mötesmetoder! Den 2 april genomför vi en Steg II-utbildning för OPERA-metoden i Stockholm och även nya Steg I-utbildningar är på G. (...)

» Läs mer


Update your facilitation skills and learn the methods OPERA and GroupExpo

Hanna Viljavuori 28.03.2014 | Näytä kommentit 0

Update your facilitation skills and learn the methods OPERA and GroupExpoAre you tiered of being part of meetings that don't give you something? If your answer is yes, it's time to reform the structures of your meetings. OPERA is a powerful tool to help you get the most out of meetings. The method regards human diversity as a beautiful resource, and all participants' views are taken into account. Negative criticism isn't worth your time and the focu (...)

» Läs mer


OPERA- och GruppExpo-utbildningar våren 2015

OPERA- och GruppExpo-utbildningar våren 2015Vi erbjuder grundutbildningar i mötesmetoden GruppExpo samt öppna grundutbildningar i mötesmetoden Innotiimi®OPERA (Steg I och Steg II). Steg II-utbildningar vänder sig främst till konsulter som vill använda operametoden i egna konsultuppdrag Vi kommer inom kort även att erbjuda utbildningar i distansmöten (Digital OPERA). (...)

» Läs mer


Digital OPERA för distansmöten

Digital OPERA för distansmötenEtt nytt digitalt OPERA verktyg för WIN 7 & WIN 8 släpps under hösten 2015. Det ger en ny möjlighet för distansmöten och processer över tid. Vi kommer inom kort även att erbjuda utbildningar för er som vill ta del av möjligheterna och fördelarna med Digital OPERA. Att genomföra möten och processer på distans spar både tid och pengar. Dessutom är det miljövänligt! (...)

» Läs mer


Innotiimi-ICG lanserar en spännande nyhet

Innotiimi-ICG lanserar en spännande nyhet8:e oktober lanserar Innotimi-ICG en spännande nyhet för virtuella möten, ledarskap och samarbeten! Följ nyheter, e-post och social media! (...)

» Läs mer


OPERA- och GruppExpo-utbildningar hösten 2015

OPERA- och GruppExpo-utbildningar hösten 2015Vi erbjuder öppna utbildningar i mötesmetoderna Innotiimi®OPERA (Steg I och Steg II) och Innotiimi®GruppExpo och nu även utbildningar för vårt nya digitala mötesverktyg OPERAmeeting (...)

» Läs mer


Utvecklingen av OPERA och vårt nya digitala mötesverktyg OPERAmeeting

Utvecklingen av OPERA och vårt nya digitala mötesverktyg OPERAmeetingKari Helin grundade Innotiimi Oy 1984 runt OPERA-metoden vilken även han utvecklat. Sedan dess har OPERA varit en ”dragare” för Innotiimi-ICG, där metoden och dess element fortfarande används i många av Innotiimi-ICGs faciliteringsuppdrag och utbildningar. OPERA och insikterna bakom metoden gjorde även att termen delaktighet introducerades i många av företagens språkvärld. (...)

» Läs mer


Få mer tid över genom att använda effektiv mötesmetodik

Få mer tid över genom att använda effektiv mötesmetodikEnligt National Meeting Barometer 2015 i Finland spenderar den genomsnittlige finske arbetaren 9,5 timmar/vecka i möten. Utifrån de tillfrågades egen åsikt är mer än hälften av dessa möten "bortkastad tid". Andra liknande internationella undersökningar visar på ett liknande resultat. Undersökningar som genomförts i Sverige av Chef. visar på liknande resultat (http://chef.se/chefer-har-for-manga-moten/) (...)

» Läs mer


OPERA- och GruppExpo-utbildningar

01.09.2016 | Näytä kommentit 0

OPERA- och GruppExpo-utbildningarVi erbjuder öppna utbildningar i mötesmetoderna Innotiimi®OPERA (Steg I och Steg II) och Innotiimi®GruppExpo och nu även utbildningar för vårt nya digitala mötesverktygOPERAmeeting. (...)

» Läs mer