Innotiimi

logga KSSS.jpg

KSSS - Kungliga Svenska Segel Sällskapet

Kungliga Svenska Segel Sällskapet, KSSS, är Sveriges största och äldsta segelsällskap, det grundades 1830 och har mer 6000 medlemmar.  Mer information finns på www.ksss.se.

KSSS har under 2007 arbetat fram verksamhetens vision och långsiktiga målsättningar. För att implementera detta i hela organisationen har vi anlitat Innotiimi som genom sin erfarenhet av involverande processer i stora organisationer hjälpt oss med denna process.

Syftet med processen var att involvera styrelse, kansli och kommittéerna i arbetet med vision, långsiktiga mål och årsmål för att skapa en gemensam bild av vad verksamheten vill åstadkomma under verksamhetsåret 2008/2009.

Genom en involverande process under ledning av Innotimi skapades möjlighet för alla deltagare och kommittéer att på sitt sätt bidra till att uppnå föreningens mål och vision. En ideell förening bygger på människors engagemang och det är en förutsättning för att skapa levande och aktiv organisation, menar KSSS klubbdirektör Therese Ahlström.

Arbetet kommer att fortgå under året och vi anlitar gärna Innotiimi i liknande processer framåt.

KSSS seglarbild

Bild från KSSS juniorsegling, Sandhamnsregattan.