Innotiimi

Ockelbo.gif

Ockelbo kommun

Ockelbo -Smultronstället i Gästrikland

En ort där viltrika skogar och odlade bygder vävs samman av fiskrika vattendrag.

Inte så dramatiskt som Alperna men tillräckligt dramatiskt.
Inte så tvålfagert som Provence men tillräckligt vackert.
Inte så fiskrikt som i delikatessdisken men tillräckligt fiskrikt.
Inte så stora björnar som i Alaska men tillräckligt stora
Inte så varmt badvatten som på Maldiverna men tillräckligt varmt.
Inte så mycket snö som på Grönland men tillräckligt mycket.
Inte så mycket.........

En plats där sommar är sommar och vinter är vinter

Ockelbo smultron

Ockelbo kommun drev under 2006 -2007 ett demokratiprojekt under namnet "Ett hållbart Ockelbo" som syftade till att mobilisera kommunens invånare, organisationer, företag och verksamheter för att ta vara på kreativitet och resurser som tillsammans kunde stödja en hållbar utveckling.

Genomförandet av projektet präglades av ett processinriktat arbetssätt med bred delaktighet och dialog. En viktig del i projektet var att utveckla modeller, metoder och arbetssätt som stöd till utveckling. I projektet tillämpades som grund Innotiimis mötesmodeller; OPERA och GruppExpo.

"Planerings- och startfasen av projektet tillsammans med Innotiimi lade grunden för ett inkluderande arbetssätt med dialogen i centrum och där metodkunskapen spelade en viktig roll", Karin Strömberg, Utvecklingschef.

Projektets processledare och kommunens förvaltningschefer deltog alla i de förberedande mötesledarutbildningar som anordnades av Innotiimi. Under utbildningarna processades för projektet och deltagarna aktuella frågor. Begreppen "social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet"  lyftes upp som viktiga delar inom projektet.

"Projektet syftar till att vidareutveckla samhället och kännedomen kring samhällsutvecklingen mot en framtidsbygd med en tydlig profil, från den traditionellt avstannande bruksorten till ett gott exempel på framtidsregion med framtidstro. Vi vill tillsammans skapa "bilden av framtiden" för att den skall bli vår gemensamma ledstjärna i utvecklings-arbetet", (ur projektbeskrivningen).

För mer information kontakta Ingrid Lysell Smålänning, 070-636 01 96