Innotiimi

SKOOPI

SKOOPI logo2.PNG

Föreningen SKOOPI, sociala arbetskooperativens intresse-organisation, är en intresse- och nätverksorganisation som har som syfte att stödja brukarstyrda sociala arbetskooperativ.

De sociala arbetskooperativen skapar arbete för människor med funktionshinder och andra arbetshinder. SKOOPI arbetar med stöd och utbildning till kooperativen, påverkansarbete för att förbättra villkoren för sociala arbetskooperativ, och för att människor med arbetshinder skall få arbeta utifrån sina förutsättning.

En viktig del i de sociala företagens verksamhet är att skapa delaktighet och att verka utifrån demokratiska principer.

Innotimis mission, förhållningssätt och metoder stödjer ett demokratiskt och invoverande arbetssätt. SKOOPI rekommenderar Innotiimi®OPERA som en verktyg i sin "Handbok i Social redovisning" för Sociala arbetskooperativ.

Innotiimi medverkar på Socialaföretagsmässan 2008 bl.a. i ett seminarium om "Delaktighet och Empowerment" och med en workshop på temat "Möten för alla", Kulturhuset 21-22 november.

För mer information kontakta Ingrid Lysell Smålänning +46(0)70 636 01 96