Innotiimi

Ung & Trygg i Göteborg

Ung &Trygg logo4.bmp


"Ung & Trygg i Göteborg bildades hösten 2004 med syftet att motverka rekrytering till kriminella gäng. Arbetet pågår i hela Göteborg och Mölndal och är ett samarbete mellan Göteborgs stad, polisen, åklagarmyndigheten, de kommunala bostads-företagen samt Mölndals stad."

Visionen är en trygg och säker stad där alla ungdomar känner framtidstro och är delaktiga. Vår ambition är att hitta bra sätt att samverka kring utsatta ungdomar. Vi använder oss av flera olika metoder i förändringsarbetet, bland annat OPERA.

Vi använder OPERA-metoden som ett kreativt och effektivt verktyg för möten, grupp-arbeten och förändrings-processer. Metoden används av Ung & Trygg bland annat för att vaska fram teman eller områden som deltagarna gemensamt bestämmer sig för att arbeta vidare med. Den passar bra för såväl interna som externa planeringsmöten och ibland tar vi fram konkreta handlingsplaner med hjälp av OPERA.

För mer info kontakta: Maria Lundgren Dellgran, förändringsledae, maria.lundgren.dellgran@utg.goteborg.se

Leif Tjernström, förändringsledare, leif.tjernstrom@utg.goteborg.se