Innotiimi

Vad vi gör

Nya arbetssätt för arbetslivet
Innotiimi utvecklar nya arbetssätt för arbetslivet både inom det privata näringslivet och den offentliga sektorn.
Vägvisare

Kärnkompetenser
Vi arbetar framförallt med meningsfulla möten, ledarskap, teamutveckling samt förändrings- och innovationsprocesser.

 

Meningsfulla möten
En stor anledning till resursslöseri och frustration på arbetet är möten som inte är effektiva. Meningsfulla möten kräver inte bara ett tydligt syfte, en skicklig mötesledning och en bra uppföljning utan också bra stödsystem och anpassade metoder. Innotiimi har lång erfarenhet av olika mötessituationer och flera av våra mötesmetoder och processverktyg används internationellt i vitt skilda verksamheter och organisationer.

Ledarskap
Vertikalt ledarskap "top - down" handlar om att ge svar, skapa system och kontrollera fakta. Ledarskap som är horisontellt - ställer bra frågor, skapar gemenskap, förståelse och sammanhang. Innotiimi har skapat praktiska verktyg för chefer som vill använda dialogen i sitt ledarskap.

Teamutveckling
Teamutveckling blir allt viktigare i dagens organisationer. Innotiimi har specialkompetens på det området inom alla nivåer i organisationer. Det finns klara skillnader i att utveckla produktions-, lednings- eller projektteam, men det finns också likheter. En är att skapa tydlighet och tillit mellan personerna i gruppen. Därför är det viktigt att även utveckla ledningsfunktionerna när ett team ska utvecklas.

Förändringsprocesser
Förändring inom en organisation påverkar både verksamheten och de enskilda medarbetarna. Grunden i förändringsarbetet är att skapa förståelse och sammanhang. Innotiimi har en lång erfarenhet av att sammanföra nyckelpersoner i organisationen för att gemensamt planera och genomföra förändringsprocesser.

Innovationsprocesser
Innovationsprocesser ligger oss särskilt varmt om hjärtat då vi har våra rötter i innovationsarbetet och de kreativa processerna. Vi har därför en unik expertkunskap i innovationsprocessen och när det gäller att få fram och utveckla nya idéer. Vår största förmåga ligger i att involvera och organisera människor i processen, inte bara skapa stödjande system.


Skräddarsydda uppdrag

  • Alla våra uppdrag är unika och skräddarsys efter kundens behov
  • Vår utgångspunkt är ta tillvara energin hos medarbetarna i organisationen
  • Våra metoder bygger på delaktighet och engagemang

Läs mer här om vad vi erbjuder.