Innotiimi

Meningsfulla möten


Stöd för möten

Meningsfulla möten kräver inte bara ett tydligt syfte, en skicklig mötesledning och en bra uppföljning utan också bra stödsystem och anpassade metoder.

Innotiimi har en lång och bred erfarenhet av att utforma, leda och underlätta (facilitera) möten och processer. För att skapa effektiva möten använder vi metoder, verktyg och tekniker som tar till vara gruppers energi och låter individens motivation står i fokus.

Olika grupper och situationer
Våra mötesmetoder, processtöd och dialogtekniker är tidseffektiva, systematiska och transparenta och bygger på delaktighet och engagemang. De kan därför användas för grupper på flera hundra deltagare samtidigt som det också fungerar för mindre grupper och för e-möten på distans.

Vi har inte bara erfarenhet av olika mötessituationer som arbetsmöten, planeringsmöten och dialogmöten utan också av nätverksmöten, projekt- och partnerskapsmöten liksom utvecklingsprocesser. Vi håller även i seminarier och workshops och arbetar med fokusgrupper.

Utbildning i coachande ledarskap
Förutom att vi själva utformar, leder eller underlättar möten, så utbildar vi process- och mötesledare i coachande ledarskap och konsten att leda möten och processer. Vi utbildar även i konsten att leda möten på distans.

Exempel på uppdrag
Innotiimi har varit engagerade i Circulate, som är en arena för kunskapsbyte om partnerskap. De som står bakom Circulate är NTG Partnerskap i samarbete med svenska ESF-rådet, svenska Unesco/Most-kommittén, Arbetslivsinstitutet och Vinnova. Här nedan kan du läsa mer om Circulate och uppföljningskonferensen.

Läs mer här om våra mötesmetoder, processtöd och dialogtekniker.

Läs gärna om vad vi erbjuder mer inom övriga områden som Ledarskap, Teamutveckling, Förändringsprocesser och Innovationsprocesser.