Innotiimi

Ledarskap

Innotiimi erbjuder ledarskapsträningar, utbildningar och verktyg för ledare som ser dialogen som en möjlighet till framgång och där individen och de goda processerna har en självklar roll i organisationens utveckling.

Coachande ledarskap
Horisontellt - eller coachande - ledarskap handlar om att ställa utvecklande frågor som ökar förståelsen för sammanhanget och skapar engagemang och ett bra arbetsklimat.

För oss kännetecknas goda ledare av:

  • Viljan att skapa delaktighet och engagemang
  • Viljan att informera för att öka möjligheten till förståelse, ansvarstagande och påverkan för alla medarbetare
  • Ambitionen att bygga goda relationer
  • Ett coachande arbetssätt med frågor som skapar delaktighet och engagemang
  • Ett positivt synsätt där tron finns på en resurstark och kraftfull potential hos varje individ och grupp
  • Förståelsen för olikheter och viljan att ta tillvara på det unika hos varje individ och grupp
  • Förmågan att skapa stödjande system och strukturer utifrån ett mänskligt perspektiv
  • Tron på sin egen förmåga som ledare och möjligheten att göra skillnad
  • Förmågan att vara en förebild för andra

Grundsyn
Vår grundsyn är att det finns en otrolig kraft hos varje person och organisation.

Värdegrund
Vår värdegrund bygger på insikten om att alla behövs och kan bidra på bästa sätt utifrån sin egen förmåga. Medarbetarnas kunskap, erfarenheter, tankar och känslor är ofta den bästa motorn för lärande och utveckling.

Processinriktat ledarskap
Processinriktat ledarskap handlar om förmågan att leda människor och inriktar sig snarare på hur än vad. Det är också ett sammanfattande namn på en ledarskapsträning som Innotiimi erbjuder och som varvar teori och praktik om det coachande ledarskapet. Läs mer om utbildningen här samt i bifogade filer (se nedan).

Läs mer om ledarskapsträning här. 

Välkommen att kontakta oss för ett skräddarsytt upplägg utifrån din unika situation och organisationens önskemål och behov.

Läs gärna mer om vad vi erbjuder inom övriga områden som
Meningsfulla möten, Teamutveckling, Förändringsprocesser och Innovationsprocesser.