Innotiimi

Teamutveckling

Teamträning - en bra investering för organisationen
Ett väl sammansatt och fungerande team ökar organisationens produktivitet men också den enskilda individens lust till att bidra.

Att bygga ett team
Teamutveckling handlar om bygga team som fungerar väl, där alla i gruppen deltar aktivt för att nå det gemensamma målet. TEAM står för Together Each Achieve More.

laivat

Medarbetarskap
"Medarbetarskap" är att skapa en gemensam förståelse - hos både team och individ- för varje individs enskilda roll i förändringsarbetet och även för hur den egna insatsen bidrar till teamets utveckling.

Teori och praktik
Våra upplägg bygger därför på en kombination av teoretiska kunskaper och praktiska övningar där alla i teamet deltar.

Skräddarsydda upplägg
Vi designar alltid våra upplägg tillsammans med våra kunder utifrån deras specifika förutsättningar och situation.

Exempel på innehåll i en teamträning är:

För referenser:

Banverket
Vasaloppet

Ett bra team kräver en bra ledare
Ett väl fungerade team kräver också ett utvecklat ledarskap. Läs mer i bifogade filer (se nedan) om vad som ingår i vår utbildning i processinriktat ledarskap.

Läs gärna mer om vad vi erbjuder inom övriga områden som
Meningsfulla möten, Ledarskap, Förändringsprocesser och Innovationsprocesser.