Innotiimi

Förändringsprocesser

Förändringar är något vi ständigt möter och lever med,
trots det upplever vi ofta förändring som något svårt.

"Livet består inte av att vänta ut stormarna.
Det handlar om att lära sig dansa i regnet"

Skräddarsytt stöd efter behov
Innotiimi erbjuder designat stöd i förändringsprocesser utifrån
organisationens eller företagets specifika situation och behov.

Förändring tar emot
Förändring kan vara kul, en möjlighet, eller rentav en nödvändighet.
Det vanliga är dock att förändring i sig bjuder på motstånd i en eller annan form.

Engagemang kommer inifrån
Att bli utsatt för förändring, som man själv inte valt, skapar ofta frustration rädsla och osäkerhet. Hur skapas då entusiasm och lust och vilja till förändring? Kan man beordra engagemang? Troligtvis är det lika omöjligt som att tvinga någon att bli kär!

Lyssna på dina medarbetare
I en förändringsprocess måste det finnas en förståelse för hur den enskilda individen fungerar. Den som leder en förändringsprocess måste också ha en förmåga att ta hänsyn till, och ta tillvara, alla olikheter.

Den som får vara med och bygga känner lättare entusiasm, eftersom det är enklare att vara engagerad om man känner sig som en del av helheten. Att involvera sina medarbetare så att de känner sig hörda och respekterade är en viktig förutsättning för en framgångsrik process.

Få tiden att räcka till
Även om många ledare vill använda det här arbetssättet i en förändringsprocess, så är det inte alla som tar sig tid att fundera över hur.

Investera i dina medarbetare
Vi inom Innotiimi är övertygade om att den involverande processen gör skillnad. Den som respekterar och lyssnar på sina medarbetare - oavsett nivå i organisationen - och får dem att känna sig bekväma i förändringsprocessen, har lättare att nå de gemensamma målen.

Innotiimi stöttar i processen  
Därför bidrar vi gärna med att stötta dig i förändringsprocessen.
Där har vi en lång och bred erfarenhet av att, på ett effektivt sätt, skapa både
motivation och engagemang. Satsa på medskapande! Vi lovar att det är värt investeringen!

Läs gärna mer om vad vi erbjuder inom övriga områden som
Meningsfulla möten, Ledarskap, Teamutveckling och Innovationsprocesser.