Innotiimi

Innovationsprocesser

Ordet innovation betyder förnyelse och kommer från latinets innovare. I grupper som är framgångsrika är det ofta strategin och ledarstilen som inspirerar till kreativitet och utveckling.

Innovation är strategi
Innovationsarbete är ett strategiskt val som kräver utveckling av arbetsprocesser, ledning och medarbetare.

Vänta med att bedöma idén
För att få fram nya goda idéer är det viktigt att kunna skilja på de olika delarna i en innovationsprocess. Först gäller det att hitta idéerna, sedan att bedöma dem.

Brainstorming för mångfalden
Antalet tankar och idéer som kommer upp är oerhört viktiga för den kreativa processen. Därför är det bra att börja arbetet med att låta alla spontant komma med alla sina tankar och idéer. Det är oftast de redan kända tankar och idéer som först dyker upp medan, de nya och mer innovativa sedan följer efter hand.

Transparens inspirerar
Att arbeta "transparent" med idéer och göra dem synliga för alla i hela processen är stimulerande för att nya tankar ska formas. Den här typen av naturligt flödet bör man ta hänsyn till när man "designar" och strukturerar innovationsprocessen.

Water dropStödverktyg för den kreativa processen
Innotiimi erbjuder facilitering och även utbildning i innovationsprocessen.
För mer information om idéprocessen Innotiimi®BrainGrouping läs mer i bifogad fil (se nedan).

Innovationsförmågan kan mätas
Innotiimi gör även mätningar av företags innovationsförmåga i samarbete med Feelback OY.

Orchidea Innovation OY
är en av våra partner i innovationsprocesser.

Läs gärna mer om vad vi erbjuder mer inom övriga områden som
Meningsfulla möten, Ledarskap, Teamutveckling och Förändringsprocesser.