Innotiimi

Mötesmetoder


Vi utvecklar dina möten
Innotiimi har utvecklat olika typer av mötesmetoder som kan användas i en mängd olika situationer. Skilda typer av möten och syften kräver olika metoder. För att skapa samsyn kring en fråga krävs det en viss sorts struktur på mötet medan ett möte för att ta fram kreativa idéer kräver en annan.

Metoden anpassas till syfte och mål
Genomgående för Innotiimis idéer kring möten är att de bygger på delaktighet och engagemang och även tar hänsyn till olika personligheter. Syfte och mål, liksom mötessituation, avgör sedan valet av mötesmetod.

OPERA och GruppExpo
De mötesmetoder som vi framförallt arbetar med är Innotiimi®OPERA och Innotiimi®GruppExpo. Båda fungerar utmärkt för att genomföra möten och processer där delaktighet och engagemang och enskilda individers motivation står i fokus. Metoderna stöttar varandra och syftar till att ta tillvara individers olikhet i organisationen på ett effektivt sätt. Därför fungerar de utmärkt i alla situationer där människor arbetar tillsammans.

OPERA-metoden används oftare för att hantera en frågeställning medan GruppExpo är effektiv för att behandla fler frågor parallellt. De kan användas enskilt men också komplettera varandra beroende på grupp och mötessituation.

Våra mötesmetoder används främst av chefer, projekt-, team- och processledare, interna och externa konsulter och utbildare.

Ubildningar
Innotiimi håller varje år ett antal utbildningar i våra olika mötesmetoder. Även enskilda interna utbildningar i metoderna kan erbjudas vid behov.

Kontakta oss
för att få mer information om våra aktuella utbildningar eller önskemål om skräddarsydda upplägg. Läs även mer om våra utbildningar här.

Läs mer om vikten av trygghet i mötessituationen i Jeanette Lundströms (fd Nilsson) uppsats "Delaktighet vid ett arbetsmöte" i bifogad fil (se nedan).