Innotiimi

OPERA

OPERA, som är utvecklad av Innotiimi, är en mötesmetod som används för att effektivt samla individer i en grupp kring en viktig fråga. OPERA-metoden tar hänsyn till och drar samtidigt nytta av olikhet hos individer i en grupp.  

Delaktighet och engagemang
Precis som på scenen bygger OPERA på delaktighet och engagemang -  så att alla deltagare får utrymme och kan bidra till helheten. Metoden kombinerar både individuellt arbete, arbete i par och i helgrupp. Orden som skapar ordbilden OPERA är:

Omedelbara egna tankar
Parets tankar
Exponera
Rangordna
Arrangera

OPERA-metoden används för att få fram både individens egna synpunkter men också vad gruppen gemensamt tycker eller förstår i en fråga. I OPERA (Innotiimi®OPERA) kombineras kreativitet, struktur och delaktighet med vedertagna principer som finns för inlärning och engagemang.  

OPERA-metoden fungerar bra i olika sammanhang och för olika frågor och kan användas i grupper på mellan 4-48 personer.

OPERA-utbildningar erbjuds i både steg I (grundutbildning) och steg II (för konsultlicens).

Vad tycker kunderna om OPERA?
Läs mer här om några olika röster från innotiimis OPERA-utbildning och hur den kan användas i olika typer av verksamheter.  

Utbildningar
Läs mer här om kommande utbildningar i OPERA-metoden.

Mer information
Mer information om OPERA-metoden finns i bifogad fil (se nedan).