Innotiimi

GruppExpo

GruppExpo är en mötesmetod som kan användas för att fördjupa arbetet inom några aktuella frågeställningar. Det kan till exempel vara frågor som man tagit fram genom OPERA-metoden och som behöver diskuteras mer i detalj. Innotiimi®GruppExpo är då en effektiv metod för att nå ett gemensamt mål på kort tid. 

Läs mer om aktuella utbildningar i Innotiimi®GruppExpo här

Läs mer i bifogad fil (se nedan).