Innotiimi

Virtuella möten

Det är inte alltid som det personliga mötet är möjligt. Ibland är avstånden mellan de olika mötesdeltagarna stora och tiden knapp. Då kan möten på distans vara ett effektivt alternativ

Innotiimi har därför utvecklat virtuella workshops som utnyttjar den egna organisationens redan befintlig teknik för resfria möten på webben. Precis som för våra övriga mötesmetoder bygger den här typen av e-möten på att skapa delaktighet och engagemang hos deltagarna.

Virtual OPERA

OPERAmeeting är ett digitalt mötesverktyg som är effektiv när man vill samla individer i en grupp kring en viktig fråga. OPERAmeeting kan användas som ett stöd i olika typer av processer och passar för både fysiska och virtuella samt asynkrona möten..

Metoden bidrar till att alla deltagare blir involverade i mötet/processen och stödjer idén om att kunskapen i en grupp är större än den enskilda individens.

Metoden passar även bra att använda i olika typer av designprocesser.

Ladda ned applikationen utan kostnad

Köp av facilitatorlicens görs direkt i appen. En fri testperiod om 30 dagar ingår. 

for WIN 7

for WIN 8 och WIN 10

Om er organisation är intresserad av veta mer om OPERAmeeting eller boka en utbildning är ni välkommen att kontakta:

E-post: rolf.lysell@innotiimi.se
Mobil: 070-378 50 50

Resfria möten = hållbara möten

Att genomföra möten och processer på distans spar både tid, pengar och energi. 
Dessutom är det miljövänligt!

Delaktighet och engagemang

Precis som på scenen bygger OPERA på delaktighet och engagemang -  så att alla deltagare får utrymme och kan bidra till helheten. Metoden kombinerar både individuellt arbete och arbete i par eller grupp. Orden som skapar ordbilden OPERA är:

Omedelbara egna tankar
Parets tankar
Exponera
Rangordna
Arrangera

Prisbelönt koncept 

Innotimis prisbelönta koncept* bygger på involverande och kreativ mötesmetodik i kombination med effektiva e-mötessystem och professionell facilitering.

Kontakta gärna oss för mer information.

Läs mer om OPERAmeeting på www.innotiimidigitalservices.com


*"Best practice IT- Award International", CeBIT-mässan i Hannover, 2007