Innotiimi

Processtöd

Innnotiimi erbjuder stöd i olika typer av processer för att ta till vara på individers delaktighet och engagemang. Det handlar om verktyg för att bättre kunna lösa olika uppgifter inom processen, men också om stöd som till exempel coaching eller facilitering. 

innovation  

I våra uppdrag använder vi ofta våra mötesmetoder. Läs mer här.
Ett verktyg som med fördel kan användas för idéproduktion - så kallade innovationsprocesser - eller i förändringsprocesser är BrainGrouping. Läs mer här.