Innotiimi

Teamutveckling

Teamutveckling handlar om bygga team som fungerar väl och där alla i gruppen deltar aktivt för att nå det gemensamma målet. TEAM står för Together, Each, Achieve, More.

"Medarbetarskap" är att skapa en gemensam förståelse - hos både team och individ - för varje individs enskilda roll i förändringsarbetet och även för hur den egna insatsen bidrar till teamets utveckling.

Teori och praktik
Våra upplägg bygger därför på en kombination av teoretiska kunskaper och praktiska övningar där alla i teamet deltar.

soutuSkräddarsydda upplägg
Vi designar alltid våra upplägg tillsammans med våra kunder utifrån deras specifika förutsättningar och situation.

Exempel på innehåll i en teamträning är:

  • Att förstå sig själv och andra
  • Att ge och ta emot feedback
  • Att balansera mellan samarbete och konflikt
  • Att se olikheter som resurs
  • Inre ledarskap

Ett bra team kräver en bra ledare
Ett väl fungerade team kräver också ett utvecklat ledarskap. Läs mer här om vår utbildning i processinriktat ledarskap.

Läs mer här om våra personlighetsprofiler.

Läs mer här om våra mötesmetoder.