Innotiimi

Dialogtekniker

Ordet dialog kommer från grekiskan och betyder genom samtal.

Dialog ger klokare beslut
Målet med dialogen är att öka insikten och förståelsen för en fråga, men också att fatta gemensamma - och förhoppningsvis även klokare - beslut.

Åsikterna värderas i debatten och diskussionen 
Dialogen ska inte blandas ihop med "diskussionen" eller "debatten” där vissa tankar och åsikter värderas mer än andra. Av den anledningen finns det dem som hellre avstår från att komma med synpunkter än att delta i en diskussion, eftersom det upplevs som olustigt. För andra upplevs motsättningarna under debatten tvärtom som inspirerade. Inte minst vår personlighet påverkar hur vi ser på – och hanterar – olika typer av ”samtal”.

Fötter i ringNeutral plattform
En situation där vissa tankar och åsikter "vinner" på bekostnad av andras, kan ofta upplevas som en "kamp" om vems tanke som är rätt eller fel. Vid en sådan jämförelse kan dialogens syfte ses som "högre" - då den ger gruppens deltagare en större möjlighet att "kritikfritt" bidra med sina egna synpunkter och att lära av varandra. Det är en god grund för att fatta mer genomtänkta beslut.

Läs mer här om verksamhet byggd på värderingar där dialogen ofta används som teknik.

Läs mer här om våra olika verktyg, tekniker och metoder.

Referenser:

Coompanion
KFO
SKOOPI
KSSS
Vasaloppet
Europe for Citizen