Innotiimi

Facilitering

Underlättaren
Facilitering förekommer framförallt inom förändringsprocesser och en facilitator är en "underlättare" som är expert på processen och som planerar och leder den på ett opartiskt sätt. Läs mer om processtöd här.

Många roller
I rollen som facilitator ingår att vara processledare, frågeställare och samtalspartner men också att professionellt driva processen med rätt verktyg och metoder. En annan viktig roll är att stötta i beslutsfattade och problemlösning under processens gång och att skapa engagemang och delaktighet för att nå de gemensamt uppsatta målen.

Innotiimi har lång erfarenhet av att stötta olika typer av processer genom facilitering. Kontakta oss för mer information.