Innotiimi

Personlighetsprofiler

Olika behov styr
Våra personligheter påverkar våra behov och hur vi agerar. Därför är det viktigt att ta hänsyn till varandras olikheter, men också dra nytta av dem på ett positivt sätt. För att alla ska komma till sin rätt - i till exempel ett möte - måste det därför finnas utrymme för olikheter.

Olikheter - fågelholkar

Jungs typteori betonar olikheterna
Enligt Carl G Jungs "typteori" varierar förutsättningarna för olika personlighetstyper i olika situationer. I ett möte så tänker till exempel vissa personer högt och formar sina tankar utanför sig själva, medan andra snarare behöver fundera i lugn och ro. Teorin visar också att vi tar till oss information på olika sätt. Det innebär att det bör avsättas gott om tid för avstämning under ett möte. Att låta alla berätta om sina egna tankar, och ge tid till reflektion kring de idéer som produceras, är viktigt för att få en bra dialog och ett bra utfall.

Två modeller
Innotiimi använder två modeller för att öka kunskapen om olika personlighetstyper. Den ena är MBTI® "Myers Briggs Type Indicator" och den andra vår egen NTA "Natural Tendencies Analysis".

Läs mer här om våra modeller för personlighetsprofiler och hur man kan använda kunskapen om varandras olikheter på bästa sätt i en organisation.

Innotiimi har i samarbete med Feelback även utvecklat STA (Sports Tendencies Analysis) som är till för att ge tränare och idrottsmän större möjlighet att utveckla individuellt anpassade träningsprogram. 

Kontakta gärna oss för mer information.

Mötesmetoder
Innotiimi erbjuder även anpassade mötesmetoder som särskilt tar hänsyn till olika personlighetstypers naturliga sätt att agera. Läs mer här om våra mötesmetoder.