Innotiimi

Processinriktat ledarskap

Processinriktat ledarskap handlar om förmågan att leda människor och inriktar sig på hur snarare än vad. Det är också ett sammanfattande namn på en ledarskapsträning som Innotiimi erbjuder och som varvar teori och praktik om det coachande ledarskapet.

I utbildningen ingår:
· Hur bli en bättre coach
. Hur leda genom frågor
· Hur få medarbetare att ta ett större eget ansvar
· Hur skapa motivation i team
· Hur utveckla och genomföra planer
· Hur hantera förändringsmotstånd
· Hur effektivisera och hantera mötessituationer
· Hur ta tillvara på människors olikheter
· Hur hantera besvärliga situationer
· Hur ge konstruktiv feedback

Syfte
Syftet med ledarskapsträningen är att utveckla ett ledarskap för mer kreativa, effektiva och produktiva team - och utbildningen innehåller flera konkreta verktyg som stöd för olika situationer i den rollen.

Omfattning
Utbildningen genomförs vid totalt tre tillfällen och varje tillfälle är på två dagar. Läs mer i bifogad fil (se nedan).

Läs mer här om processinriktat ledarskap.

Referenser
Hittills har ledare från bland andra nedanstående företag deltagit i utbildningen om processinriktat ledarskap: Sandvik, Outokumpu, Uponor, ISS, Metso Power, Genecor, YIT och Valio.