Innotiimi

Modell för personlighetsprofiler

Workshops och coaching
Innotiimi erbjuder utvecklande och kreativa workshops samt personlig coaching utifrån två modeller som båda bygger på Jungs typteori.

Den ena är MBTI® "Myers Briggs Type Indicator" och den andra vår egen NTA "Natural Tendencies Analysis". Läs mer i bifogad fil (se nedan).

Kunskap om olikheter
Analysmodellen MBTI® & NTA har utvecklats för att vi bättre ska kunna känna igen våra naturliga tankesätt. Den ger oss kunskap och idéer om hur vi skiljer oss från andra, men även om våra naturliga styrkor och svagheter. Modellen bidrar till ökad självkännedom och underlättar möjligheten att ta tillvara på olikheter i organisationen. 


Testet - som genomförs digitalt - bygger på den schweiziska psykiatikern
Carl G Jungs typteori och har utvecklats av Innotiimi i samarbete med vår partner Feelback.

Mer än 17 000 analyser har genomförts av Innotiimis konsulter i olika former av uppdrag. 

Kontakta gärna oss för mer information om seminarier eller coaching kring analysmodellen.