Innotiimi

BrainGrouping

Innotiimi©BrainGrouping är en strukturerar metod för att stötta kreativa processer och inte minst ett verktyg för innovationsskapande processer.

Kombination av teori och praktik
Det kombinerar teori och praktik och låter kreativitet, förnyelse och utveckling stå i fokus under processens gång.

Utbildning och facilitering
Innotiimi erbjuder utbildning i BrainGrouping. Läs mer i bifogad fil (se nedan). Facilitering ingår också i våra erbjudanden för att stötta processer. Läs mer här.