Innotiimi

Ledarskapsträning

Ett av de största områden som Innotiimi verkar inom är ledarskap. Förmågan att leda människor är avgörande för att ta vara på den kraft som finns hos varje person. Därför erbjuder Innotiimi ledarskapsträningar, utbildningar och verktyg för ledare som ser dialogen som en möjlighet till framgång. Och där individen och de goda processerna har en självklar roll i organisationens utveckling.

ryhma_2Processinriktat ledarskap
Processinriktat ledarskap (PLA) handlar om hur man leder människor. Det är också ett sammanfattande namn på den kompletta ledarskapsträning som Innotiimi erbjuder och som varvar teori och praktik om det coachande ledarskapet. Läs mer här och i bifogade filer (se nedan). I utbildningen ingår flera moment. De kan även, efter behov, kombineras i skräddarsydda ledarskapsträningar och med coaching på individ- och gruppnivå. Läs mer om coaching här.

Mötesmetoder
Effektiva mötesmetoder underlättar ledarskapet och är ett viktigt stöd för meningsfulla möten. De mötesmetoder som vi framförallt arbetar med är Innotiimi®OPERA och Innotiimi®GruppExpo. Båda fungerar utmärkt för att genomföra möten och processer där delaktighet och engagemang och enskilda individers motivation står i fokus. Läs mer här om våra mötesmetoder.

Personlighetsprofiler
Genomgående för Innotiimis idéer kring möten är att de bygger på delaktighet och engagemang och även tar hänsyn till olika personligheter. Läs mer här om Innotiimis modell för personlighetsprofiler (NTA) som också kan användas som ett verktyg i ledarskapet.


Simuleringsövningar
Andra träningar som vi erbjuder är simuleringsövningar för att underlätta förståelsen för och skapa insikter om - mänskliga beteenden.

Här kan du läsa mer om våra utbildningar.