Innotiimi

Innotiimi

Ett internationellt konsultnätverk
Innotiimi är ett internationellt nätverk av konsulter med lång erfarenhet av organisationsutveckling med individen i fokus.

Vi skapar kreativa arbetsplatser
Innotiimi grundades 1984 i Imatra i östra Finland och har, som också namnet antyder, sina rötter i innovationsarbetet. Ända sedan starten har utgångspunkten i Innotiimis arbete varit att skapa kreativa arbetsplatser och att utveckla metoder för att frigöra kreativitet. Med vårt arbetssätt skapar vi förutsättningar för delaktighet och engagemang, som inspirerar till nya affärsmodeller i företag och organisationer. 

Förändring förnyar
Innotiimi är känt för sin förmåga att - på en praktisk nivå - skapa verklig förändring. Vi ser förändring som en förnyande och lärande process som kan stöttas med mätningar och uppföljning.

"Mänsklig kommunikation i mänskliga organisationer"
Vi har en personlig och positiv utgångspunkt i våra värderingar och vår syn på utveckling.

  • Vår mission är att frigöra och fokusera på gruppers energi.

  • Vår vision är att, som en internationell och professionell partner, förändra arbetslivet tillsammans med våra kunder.

"A High Performance Organisation"
"En högpresterande organisation" är för oss en inspirerande och levande gemenskap där människor verkligen deltar i en process, som leder organisationen mot hög prestation grundad på långsiktigt hållbar tillväxt och lönsamhet.

Läs mer här om vilka vi är.

Klicka här för kontaktuppgifter till Innotiimi.