Innotiimi

maisemaVi erbjuder

Innotiimi utvecklar nya arbetssätt för arbetslivet.

Våra kärnkompetenser inom processledning, coaching, utbildning och facilitering använder vi i vårt arbete med meningsfulla möten, ledarskap, teamutveckling samt innovations- och förändringsprocesser.

 Vi erbjuder:

  • Processledning, coaching, mentorskap och utbildningar som skapar insikter och energi både hos den enskilda medarbetaren och organisationen

  • Skräddarsydda tjänster och upplägg utformade efter behov och situation

  • Möjligheter för dig som tror på idén att involvering och delaktighet är en källa till utveckling

Klicka på länkarna i högerkolumnen för att läsa mer om vårt utbud.

Ledarskap och medarbetarskap - en viktig ingrediens för framgång!

Välkommen att ta kontakt!