Innotiimi

Partners

Innotiimi utvecklar nya arbetssätt för arbetslivet
Vi har våra kärnkompetenser inom processledning, coaching och utbildning men även facilitering. Vår kompetens använder vi framförallt i vårt arbete med meningsfulla möten, ledarskap, teamutveckling samt innovations- och förändringsprocesser.

När vi behöver förstärka vår kompetens samarbetar vi med de bästa experterna inom sitt område och vårt nätverk inkluderar många ansedda företag och organisationer.