Innotiimi

Banverket ICT

BV_ICT 65.JPG

"Banverket ICT är en av Sveriges ledande, oberoende leverantörer av nätkapacitet. Med järnvägen som utgångspunkt erbjuder de järnvägssektorn, teleoperatörer och stora företag prisvärda och flexibla kommunikationslösningar med rätt kvalitet, i hela landet."

– Vi ville öka delaktigheten på våra arbetsplatsträffar och i det läget kom Innotiimi och presenterade sitt koncept. Det var precis det vi behövde. Alla medarbetare blev engagerade och kunde vara med och påverka.

– Det blev två utbildningsomgångar plus en uppföljning. Nu är det ett par år sedan vi hade tillfälle att samarbeta och faktum är att det känns som att det kanske börjar bli dags att ta kontakt med Innotiimi på nytt...

Det säger sektionschef Runo Törnros vid Banverket ICT, som också berättar att Innotiimis sätt att arbeta var nytt inom verket:

– Nu fick vi först sitta själva och fundera över olika uppgifter, sedan testa sina idéer med en kamrat och slutligen vädra alla tankar i den större gruppen. Det blev ett uppvaknande för oss!