Innotiimi

Coompanion

Coompanion2.PNG

Starta företag tillsammans? - Coompanion ger råd
Den som startar tillsammans har många fördelar, eftersom man har tillgång till flera personers resurser i form av till exempel kompetens och nätverk. Utmaningen är ofta kommunikationen mellan medlemmarna.

För att få tillgång till resurserna fullt ut behöver alla vara delaktiga "på riktigt" och för att lyckas förverkliga gemensamma idéer måste kommunikationen vara tydlig.

Ingrid Bexell Hultén, Coompanion i Göteborg: 

– Med OPERA-metoden har vi möjlighet att möta dessa behov både i företagets startfas men också när det uppstår nya utvecklingsbehov i etablerade företag, säger Ingrid Bexell Hultén som är informationsansvarig vid Coompanion Göteborg.


Coompanion Gävleborg
Coompanion Gävleborg arbetar med rådgivning till människor som ska starta och/eller driva företag tillsammans och deras samarbete med Innotiimi sträcker sig flera år tillbaka.

Ingrid Engelbrekts, Coompanion Gävleborg:

– Det började med en personlig relation till Ingrid Lysell Smålänning i Innotiimi – jag visste deras verksamhetsområde och det stämde överens med vad vi sysslar med.

– Vårt kontinuerliga samarbete har utvecklats mycket positivt, inte minst tack vare den kompetens Innotiimis medarbetare besitter. De är alltid pålästa och kunniga. – Också sättet som utbildningstillfällena genomförs på passar oss perfekt.

– Istället för att sprida ut träffarna tar vi rejäla tag med ett par dagar åt gången, säger Ingrid Engelbrekts vid Coompanion Gävleborg som kommer att fortsätta att samarbeta med Innotiimi.

Innotiimi utbildar i mötesmetoder
Vi i Innotiimi har utbildat och licensierat många av Coompanions medarbetare i våra mötesmetoder som används med gott resultat inom bland annat kooperativt företagande och lokalt utvecklings- och samverkansarbete.

För mer information kontakta: Ingrid Lysell Smålänning +46(0)70-636 01 96