Innotiimi

Drivhuset

Drivhuset 2.GIF

"Drivhuset Gävleborg är en stiftelse som arbetar för att fler studenter vid Högskolan i Gävle ska utveckla idéer och starta företag."

Kompetensanalys
Drivhuset genomförde en kompetensanalys med stöd av Innotiimi eftersom vi tidigare haft kontakt med konsulterna i företaget och haft positiva erfarenheter från det.

Strukturerad processledning
De två dagarna vi ägnade åt att analysera och diskutera kompetensen inom vår organisation var mycket värdefull. Jag övertygad om att inramningen, dvs att befinna sig på en neutral plats under två hela dagar tillsammans med två andra närliggande organisationer under strukturerad processledning gav oss möjlighet att komma längre i vår analys än vad vi skulle ha gjort själva på hemmaplan.

Faktiskt tycker jag att detta är något vi borde göra i verksamheten varje år, eller i alla fall varje gång personalsammansättningen ändras!

Therese Sundberg, Drivhuset