Innotiimi

Europe for Citizens

European for citizens.png


"Projektets uppgift är att ge röst för medborgare på landsbygden men även att sprida kunskap om EU:s värderingar och möjligheter för landsbygdsområden. Utifrån detta ska deltagande områden skapa en vision om sin egen framtid inom EU. Som metod har *ERA valt "OPERA" och Innotiimi som samarbetspartner."

Meningen med projektet är att det skapa förståelse och öppna kanaler mellan den europeiska landsbygden och Bryssel.

Första "OPERA"-utbildningen genomfördes den 10-11 oktober i Bratislava, Slovakien, för 9 koordinatorer som jobbar med landsbygdsutveckling i sina respektive länder. I projektet ingår främst nya EU stater från f.d. östblocket Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slovakien, Tjeckien och Finland

Voices from the evaluation of the "OPERA"-training:

 • Excellent method, animative
 • OPERA excellent for development processes
 • Participatory, democratic 
 • A way for process planning
 • Involving all participants the same way
 • Idea and ideology behind
 • Holistic approach (planning from the end)
 • Enthusiasm  Innotiimi®OPERA
 • Ideas for working with communities
 • Good tools for decision making
 • Friendly facilitator
 • The opportunity to try it
 • Good entertainment
 • Active participants

*ERA är en växande paraply organisation som har för avsikt att ge röst för medborgare på landsbygden i hela Europa.

Läs mer om Innotiimi®OPERA

För mer information kontakta Rolf Lysell +46 (0)70-378 50 50