Innotiimi

Gefle Studentkår

GS small llI.JPG

"Under dagen gjorde vi flera roliga övningar som tillsammans med personlighetsanalysen gav oss nya insikter."

"Under augusti hade vi en kick off med fokus på teambuilding där både personal, styrelsen och arvoderade deltog. Målet med dagen var att öka insikten om vad som krävs för att skapa ett väl fungerande team. Innotiimi hjälpte oss att öka förståelsen om våra olikheter och hur vi kan utveckla vårt samarbete. Vi kan verkligen rekommendera Innotiimi till andra som vill göra någon form av Kick off".

Birgitta Nygren, personalansvarig, Gefle Studentkår

Återkoppling från deltagarna:

"Viktiga områden har diskuterats och lyfts"

"Vi ser alla olika på ett problem utifrån våran egen utgångspunkt"

"Många insikter angående mig som person. Mitt i prick många gånger"

"Sugen att arbeta vidare med grupprocesser i denna grupp"

"Vi har fått en bra start för att gå vidare tillsammans i gruppen utifrån våra olikheter"