Innotiimi

HiG-logo.jpg

Högskolan i Gävle


"Inom projektet Översikt av e-mötessystem görs en jämförande kartläggning och utvärdering av olika e-mötesssystem, rapport kommer att publiceras efter augusti, 2008."

"Vi har valt att testa Innotiimi®OPERA för att det är en generisk metod som fungerar och effektiviserar både fysiska och distansmöten. En annan fördel är även att metoden har fått första priset på CeBIT mässan i Hannover", säger Mats Brenner på Högskolan i Gävle.

Testledare och testprotokoll
Innotiimi har utbildat testledare från Högskolan i Gävle och Polishögskolan som kommer att testa om funktionalitet finns i systemen som stödjer metoden. Ett testprotokoll för att testa huruvida systemen stödjer metoden har även utarbetats av Innotiimi i samarbete med Högskolan i Gävle.