Innotiimi

KFO logo 8.JPG

KFO


"Arbetsgivarföreningen KFO är en arbetsgivarorganisation som ger service till i första hand kooperativa företag, ideella organisationer och folkrörelser. De förhandlar och sluter kollektivavtal för sina medlemmar."

"Som arbetsgivare har man ett stort ansvar för sina anställda. Det gäller inte bara arbetsrätt och arbetsmiljö utan även hälsa och rehabilitering. Om personalen mår bra så mår i allmänhet verksamheten bra. Varje år deltar 1 300 personer i KFOs utbildningsprogram." Källa www.kfo.se

Innotiimis utbildning "Effektivare möten" är en av utbildningarna som KFO erbjuder sina medlemmar.

"Genom att nyttja en involverande mötespedagogik så kan kursdeltagarna få ut mer av sina möten med mindre ansträngning", säger Jeanette Lundström, en av utbildarna från Innotiimi.