Innotiimi

Tag: Hållbarhet

Coompanions Nyhetsbrev feb

Coompanions Nyhetsbrev febTema Medarbetarägda företag (...)

» Läs mer


Personlighetstyper i organisationen

Personlighetstyper i organisationenVill ni förbättra och utveckla er kommunikation och ert samarbete? Med stöd av vår uppskattade analysmodell ger vi dig möjligheten att förstå dig själv och dina kollegor bättre. (...)

» Läs mer


Coachande Ledarskap

Coachande LedarskapAtt leda är att verka till 100% (...)

» Läs mer


Förändringsprocesser

FörändringsprocesserEn nödvändighet om än inte så enkel (...)

» Läs mer


Utveckling av idéer för projekt

Utveckling av idéer för projektInom Leader-Sjuhärad erbjudas OPERA-metoden som ett stöd för att utveckla projektidéer (...)

» Läs mer


Lokal utvecklingsplanering

 Lokal utvecklingsplanering"Hela Sverige ska leva" beskriver olika exempel för lokal utvecklingsplanering. I Norabygden har man använt sig av metoden Innotiimi®OPERA.Läs mer om arbetet med den lokala utvecklingsplanen i "Nora-bygden" genom att "klicka här""Genom att utveckla en dialog med medborgargrupperoch ge dessa möjligheter att själva påverka sin livssituation får (...)

» Läs mer


Mänsklig kommunikation i mänskliga organisationer

Mänsklig kommunikation i mänskliga organisationerInnotiimi erbjuder specifika utbildningar till ideella och kooperativa organisationer. Utbildningar ges inom flera områden med mål att utveckla ett involverande och demokratiskt arbetssätt. Innotiimis grundsyn bygger på att det finns en otrolig kraft hos varje person och organisation. Medarbetarnas erfarenheter och tankar är den bästa motorn för lärande och utveckling. Inno (...)

» Läs mer


OPERA i Bolivia

OPERA i BoliviaI Bolivia i Cochabamba har vi (Bosse och Eva) använt oss av OPERA-metoden vid flera tillfällen i vårt arbete med utvecklingen av sociala arbetskooperativ. Sociala arbetskooperativ där människor med funktionshinder driver sociala företag tillsammans. (...)

» Läs mer


Mätning av innovationsförmåga

Mätning av innovationsförmågaI samarbete med Feelback OY mäter vi företagens innovationsförmåga. (...)

» Läs mer


Den sociala ekonomin

Den sociala ekonominBygger på demokratiska värderingar (...)

» Läs mer


OPERA och E-mötessystem

OPERA och E-mötessystemI en studie om E-mötessystem redovisas tankar om distansmöten och OPERA-metoden ses som ett generiskt möteskoncept med många fördelar. (...)

» Läs mer


E-mötessystem och Innotiimi®OPERA

E-mötessystem och Innotiimi®OPERAEn delstudie har genomförts som redovisar en testning av fyra e-mötessystem på olika funktions-områden i relation till mötesmetoden Innotiimi®OPERA. (...)

» Läs mer


"Rural Voice" valde OPERA

Projektet "Rural Voice" inom programmet Europe for Citizens valde Innotiimi®OPERA som arbetsmetod. (...)

» Läs mer


Delaktighet i företag...

...lönsamt eller ineffektivt? (...)

» Läs mer


Leva sina värderingar

Leva sina värderingarInnotiimi hjälper verksamheter att leva sina värderingar (...)

» Läs mer


Möten som investering

Möten som investeringHur mycket investerar ni i era möten? (...)

» Läs mer


Utveckling av TEAM

Utveckling av TEAM"Together Each Achieve More" Genom involverande processer erbjuder vi stöd i utvecklingen av ert team eller arbetsgrupp. Insatserna leder till ökat personligt och delat ansvar för hela gruppens arbete och utveckling. (...)

» Läs mer


Verksamhetsutveckling/analys

Verksamhetsutveckling/analysVill du utveckla verksamheten genom en involverande process? (...)

» Läs mer


Facilitering av möten på distans

Facilitering av möten på distansMånga företag och organisationer har i sin miljöpolicy inskrivet att fysiska möten ska bytas ut mot distansmöten i de fall det är möjligt (...)

» Läs mer


Få mer tid över genom att använda effektiv mötesmetodik

Få mer tid över genom att använda effektiv mötesmetodikEnligt National Meeting Barometer 2015 i Finland spenderar den genomsnittlige finske arbetaren 9,5 timmar/vecka i möten. Utifrån de tillfrågades egen åsikt är mer än hälften av dessa möten "bortkastad tid". Andra liknande internationella undersökningar visar på ett liknande resultat. Undersökningar som genomförts i Sverige av Chef. visar på liknande resultat (http://chef.se/chefer-har-for-manga-moten/) (...)

» Läs mer