Innotiimi erbjuder arbetssätt för hållbara organisationer

Tillsammans gör vi skillnad! Vi hjälper er att designa processer, leda möten och utveckla ett ledarskap som ser till att alla medarbetare blir engagerade och att deras fulla potential tas tillvara.

Ring +46 (0) 70 378 50 50
Vid frågor och funderingar

Om Innotiimi

Innotiimi utvecklar metoder och arbetssätt som genom delaktighet och involvering skapar goda förutsättningar för att utveckla hållbara organisationer. Att ha respekt för och se nyttan av varandras olikhet som personer men även våra olika perspektiv, roller och erfarenheter ger en stor potential och möjlighet till utveckling.

Genom delaktighet och involvering stärks er organisation och ni får engagerade och motiverade medarbetare. Vår mission är att frigöra och fokusera gruppers energi med målet att bidra till en attraktiv och hållbar framtid för människor, företag och organisationer.

Tillsammans med våra partners i Europa, Integrated Consulting Group, utvecklas våra tjänster och erbjudanden såväl nationellt som internationellt. Läs mer om Integrated Consulting Group.

01.

Ledarskap i förändring

Vertikalt ledarskap “top-down” handlar om att ge svar, skapa system och kontrollera fakta. Ett klokt ledarskap är även horisontellt vilket bland annat innebär att ställa bra frågor, skapa gemenskap och sammanhang.

Innotiimi erbjuder praktiska verktyg för ledare som vill utveckla den horisontella delen av sitt ledarskap och riktar sig mot tre olika nivåer:

  • Förståelse/logik
  • Känsla/motivation
  • Vilja/åtagande

02.

Meningsfulla möten

Meningsfulla och effektiva möten gör skillnad men kräver inte bara ett tydligt syfte och en skicklig mötesledning utan även anpassad mötesmetodik och en bra uppföljning. Innotiimi har lång erfarenhet av att facilitera olika mötessituationer och att utbilda ledare i våra uppskattade mötesmetoder OPERA och GruppExpo. Våra mötesmetoder och processverktyg används med stor framgång i en mängd olika verksamheter och organisationer såväl nationellt som internationellt.

03.

Teamutveckling

Det finns klara skillnader i att utveckla produktions- lednings- eller projektteam, men det finns också likheter. Ett är att skapa tydlighet och tillit mellan personerna i gruppen men även mellan olika nivåer i organisationen. Därför är det viktigt att utveckla ledningsfunktionerna när ett team ska utvecklas. Innotiimi har mångårig erfarenhet och specialkompetens rörande teamutveckling på alla nivåer inom en organisation.

04.

Hälsa och säkerhet på jobbet

Ett säkert beteende på arbetsplatsen skapas inte genom regelverk och föreskrifter, det sker genom en förändrad attityd och införande av en säkerhetskultur som präglar hela organisationen.

Innotiimi har utarbetat ett framgångsrikt koncept som bidrar till en förbättrad säkerhetskultur. Från Reaktiv till Proaktiv! Fokus flyttas från tekniska frågor till människan och dess attityd.

Effektiva möten med OPERA

OPERA, som är utvecklad av Innotiimi, är en mötesmetod som används för att effektivt samla individer i en grupp kring olika frågor. OPERA-metoden bygger på delaktighet och engagemang så att alla deltagare får utrymme, blir hörda och kan bidra till helheten.

Metoden används för att få fram både individens egna synpunkter och vad gruppen gemensamt kommer fram till eller förstår i en fråga. I processen kombineras kreativitet, struktur och delaktighet med vedertagna principer för design och inlärning och används ofta för att skapa ”commitment” kring olika frågor.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om OPERA-metoden och/eller vill delta i en någon av våra utbildningar.

OPERA-utbildningar erbjuds i både steg I (grundutbildning) och i steg II (för konsultlicens) och metoden ingår ofta som en del i de faciliteringsuppdrag vi åtar oss.

Orden som skapar ordbilden OPERA är:

  • Omedelbara egna tankar
  • Parets tankar
  • Exponera
  • Rangordna
  • Arrangera

Vårt erbjudande

Innotiimi erbjuder tjänster inom ett antal kärnområden.

Vår hemsida är under utveckling vilket innebär att mer om våra erbjudanden finns att läsa inom kort, men kontakta oss gärna redan idag om du vill veta mer.

motesmetoder-ikon-innotiimi

Mötesmetoder

Innotiimi erbjuder facilitering och stöd i design och upplägg av möten och processer. Vi erbjuder även utbildning i Innotiimis egna mötesmetoder OPERA och GruppExpo.

utbildning-ikon-innotiimi

Förändringsprocesser

Innnotiimi erbjuder stöd i att designa och genomföra olika typer av förändringsprocesser. Vi har de verktyg du behöver för att skapa optimala förutsättningar för ett framgångsrikt arbete där delaktighet och engagemang är viktiga ingredienser.

ledarskapstraning-ikon-innotiimi

Ledarskapsträning

Innotiimi erbjuder ledarskapsträningar, utbildningar och verktyg för ledare som vill utveckla sitt ledarskap och som ser motiverade och engagerade medarbetare som vägen till framgång.

teamutveckling-ikon-innotiimi

Teamutveckling

Innotiimi erbjuder skräddarsydda upplägg för teamutveckling på alla nivåer inom organisationen.

coachning-ikon-innotiimi

Innovationsprocesser

Innotiimi erbjuder en unik expertkunskap inom innovationsarbete för att få fram och utveckla nya idéer. Utveckling av ett innovativt arbetsklimat ligger oss särskilt varmt om hjärtat då vi har företagets rötter i innovationsarbete och kreativa processer.

processtod-ikon-innotiimi

Work safety

Innotiimi erbjuder processer för permanent förändring av organisationers säkerhetskultur. Ett utökat ansvarstagande för säkerheten bygger på ett utvecklat självledarskap hos alla medarbetare i organisationen.

Vill ni också förbättra era arbetssätt?