Innotiimi erbjuder arbetssätt för hållbara organisationer

Tillsammans gör vi skillnad! Vi hjälper er att designa processer, leda möten och utveckla ett ledarskap som ser till att alla medarbetare blir engagerade och att deras fulla potential tas tillvara.

Ring +46 (0) 70 378 50 50
Vid frågor och funderingar

innotiimi

Om Innotiimi

Innotiimi utvecklar metoder och arbetssätt som genom delaktighet och involvering skapar goda förutsättningar för att utveckla hållbara organisationer. Att ha respekt för och se nyttan av varandras olikhet som personer men även våra olika perspektiv, roller och erfarenheter ger en stor potential och möjlighet till utveckling.

Minskad belastning på natur och människa är viktigt för oss och därför erbjuder vi våra utbildningar och tjänster även på distans, vilket dessutom är både ekonomiskt och tidsmässigt fördelaktigt.

Genom delaktighet och involvering stärks er organisation och ni får engagerade och motiverade medarbetare. Vår mission är att frigöra och fokusera gruppers energi med målet att bidra till en attraktiv och hållbar framtid för människor, företag och organisationer.

Tillsammans med våra partners i Europa, Integrated Consulting Group, utvecklas våra tjänster och erbjudanden såväl nationellt som internationellt. Läs mer om Integrated Consulting Group.

01.

Meningsfulla möten

Meningsfulla och effektiva möten gör skillnad, förutom ett tydligt syfte och en skicklig mötesledning behövs även anpassad mötesmetodik och en bra uppföljning. Innotiimi har lång erfarenhet av att facilitera olika mötessituationer och processer och att utbilda ledare i våra uppskattade mötesmetoder OPERA och GruppExpo. Vi faciliterar även möten och processer på distans med stöd av olika mötesverktyg och erbjuder utbildningar för de som själva vill använda våra mötesmetoder på distans.  

Våra mötesmetoder och processverktyg används med stor framgång i en mängd olika verksamheter och organisationer såväl nationellt som internationellt.

02.

Ledarskap i förändring

Vertikalt ledarskap ”top-down” handlar om att ge svar, skapa system och kontrollera fakta. Ett klokt ledarskap är även horisontellt vilket bland annat innebär att ställa bra frågor, skapa gemenskap och sammanhang.

Innotiimi erbjuder praktiska verktyg för ledare som vill utveckla den horisontella delen av sitt ledarskap och riktar sig mot tre olika nivåer:

  • Förståelse/logik
  • Känsla/motivation
  • Vilja/åtagande

03.

Teamutveckling

Det finns klara skillnader i att utveckla produktions- lednings- eller projektteam, men det finns också likheter. Ett är att skapa tydlighet och tillit mellan personerna i gruppen men även mellan olika nivåer i organisationen. Därför är det viktigt att utveckla ledningsfunktionerna när ett team ska utvecklas. Innotiimi har mångårig erfarenhet och specialkompetens rörande teamutveckling på alla nivåer inom en organisation.

04.

Work Safety

Ett säkert beteende på arbetsplatsen skapas inte genom regelverk och föreskrifter, det sker genom en förändrad attityd och införande av en säkerhetskultur som präglar hela organisationen.

Innotiimi har utarbetat ett framgångsrikt koncept som bidrar till en förbättrad säkerhetskultur. Från Reaktiv till Proaktiv! Fokus flyttas från tekniska frågor till människan och dess attityd.

Effektiva möten och processer

Innotiimi har utvecklat olika mötesmetoder för att effektivt samla individer i grupper kring olika frågor. Våra mötesmetoder bygger på att det skapas hög delaktighet och stort engagemang i gruppen under mötestillfället. En viktig parameter i våra processer är att alla deltagare får utrymme, blir hörda och ges möjlighet att bidra till helheten. Våra mötesmetoder används ofta för att skapa samsyn kring olika frågor men även för att skapa lösningar där allas bidrag och tankar är viktiga för att nå ett hållbart resultat. I våra mötesprocesser kombineras kreativitet, struktur och hög delaktighet med vedertagna principer för design- och inlärningsprocesser. Vi använder ofta våra mötesmetoder i kombination med varandra i design av workshops och processer.

OPERA-metoden är en tidseffektiv metod, utvecklad av Innotiimi, som används för att få fram individens synpunkter och tankar som en del i en dynamisk och involverande process på mycket kort tid. Utfallet av en OPERA skapas genom involvering och hög delaktiga vilket skapar engagemang och acceptans för det resultat som deltagarna gemensamt kommit fram till. 

GruppExpo är en involverande arbetsmetod för stora och små grupper och används när man vid ett och samma tillfälle har behov av att behandla flera frågor parallellt. Den tydliga strukturen GruppExpo gör det lätt att ur en stor mängd idéer utkristallisera en för deltagarna gemensam uppfattningen. Metoden GruppExpo passar bra att använda för större grupper. 

Genom våra erfarna mötes- och processledare erbjuder vi facilitering och design av möten och processer för både fysiska möten, möten på distans och givetvis även utbildning i våra mötesmetoder.

Orden som skapar ordbilden OPERA är:

  • Omedelbara egna tankar
  • Parets tankar
  • Exponera
  • Rangordna
  • Arrangera

Vill ni också förbättra era arbetssätt?