Vårt erbjudande

Våra tjänster och utbildningar erbjuder vi både i form av fysiska träffar och träffar på distans.

Våra mötesutbildningar ges som en trestegsraket.

För intresse och anmälan kontakta oss.

01.

Diplomerande grundutbildning i OPERA

(inga förkunskaper krävs)

1,5 dag

02.

OPERA för distansmöten

(grundutbildning i OPERA krävs)

1 dag

03.

Fördjupnings- utbildning för processledning av större grupper och processer på distans med stöd av bl.a. metoden GruppExpo

(grundutbildning i OPERA och OPERA för distansmöten krävs)

1 dag

Interna utbildningar

Vi erbjuder även interna och anpassade utbildningar för företag och organisationer.

För offert kontakta oss.

Våra tjänster

  • Facilitering och stöd i design och upplägg av möten och processer
  • Stöd i att designa och genomföra olika typer av förändringsprocesser
  • Ledarskapsutbildningar med konkreta verktyg för ditt ledarskap
  • Work Safety, för förändring av organisationers säkerhetskultur
  • Skräddarsydda upplägg för teamutveckling


För offert kontakta oss.

Vill ni också förbättra era arbetssätt?